Muckrakers: de pioniers van weleer

MuckrakesVervelende ‘muckrakers’ ofwel mestharkers. Dit is het aanzien wat onderzoeksjournalisten begin 1900 genieten. Ze wroeten in andermans zaken, daar houdt men niet van. Zeker wanneer er allerlei vuile was naar boven komt.

Wrede vrek
Eén van de eerste muckrakers is Ida M. Tarbell. Zij schrijft vanaf 1902 een serie van negentien artikelen over Standard Oil Company. Deze artikelen vormen in 1904 het boek The History of the Standard Oil Company. Tarbell doet drie jaar lang onderzoek naar Standard Oil Company. Ze ontmaskert eigenaar John D. Rockefeller, de rijkste Amerikaan van dat moment, als een slinkse en wrede vrek. Daarnaast legt ze de monopolypositie van Standard Oil bloot, wat leidt tot het opbreken van het enorme olieconcern in kleinere bedrijven.

Trending
Het blootleggen van machtsmisbruik, zowel bij bedrijven als bij overheden, wordt mede dankzij Tarbell’s werk trending in de journalistiek. Toenmalig president Theodore Roosevelt bedenkt in 1906 de term ‘muckrakers’ voor deze onderzoekende journalisten. Het klinkt als een belediging, maar Roosevelt neemt het wel degelijk serieus.

Bedorven vlees
Zo schrijft Upton Sinclair in 1906 het boek The Jungle, waarin hij de vleesverwerkende industrie onder de loep neemt. Uit zijn onderzoek blijkt dat bedorven en onhygiënisch verwerkt vlees rechtstreeks naar de consument gaat. Roosevelt heeft niet veel op met muckraker Sinclair, maar onderneemt toch actie. Hij laat onderzoek doen naar de toestand in de vleesindustrie, met als resultaat de totstandkoming van the Food and Drugs Act, de Amerikaanse Warenwet, in 1906.

Mestharkers of niet, iemand moet het vuile werk doen. De onderzoeksjournalisten van weleer waren zonder twijfel baanbrekende pioniers.

photo credit: vividBreeze via photopin cc

Geef een reactie