Datajournalistiek

Datajournalistiek“Datajournalistiek, is dat dat je schrijft over wat er op een bepaalde datum allemaal is gebeurd?” Die vraag werd mij een keer gesteld. Ik vond het een mooi idee: een artikel schrijven over alles wat er door de jaren heen op 31 maart gebeurd is. Toch is datajournalistiek echt iets heel anders.

Wat is het dan wel?
 Er is verrassend genoeg geen definitie van datajournalistiek opgenomen in de Dikke Van Dale. Al komen we met het woord ‘data’ al een heel eind:

Data volgens Van Dale

Data zijn dus gegevens en feiten. Deze gegevens zijn meestal cijfers. Deze cijfers kunnen overal over gaan, maar moeten wel voortkomen uit degelijk en onafhankelijk onderzoek. Door de gegevens op de juiste manier te verwerken, vormen zij een verhaal. Datajournalistiek betekent simpel gezegd: schrijven over cijfers.

Wat heeft dat dan te maken met de onderzoeksjournalistiek?
Databestanden vormen een waardevolle bron van informatie. Door juiste verbanden te leggen tussen verschillende gegevens, kunnen nieuwe feiten aan het licht komen. Deze nieuwe feiten ondersteunen een journalistiek onderzoek en kunnen nieuwe invalshoeken of zelfs een onthulling met zich meebrengen.

Datavisualisatie
Door data visueel te maken, worden de gevonden feiten letterlijk zichtbaar. Het toevoegen van deze datavisualisaties aan een artikel, maakt een ingewikkeld verhaal over cijfers opeens heel duidelijk voor de lezer. Het cliché is waar: soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden.

Bijvoorbeeld
Zo ook is bij deze uitleg een verduidelijking nodig. Eindeloos veel voorbeelden van datajournalistiek zijn te vinden bij The Guardian. Daarnaast vertelt datajournalist Dimitri Tokmetzis vertelt er uitgebreid over in ‘Datahelden‘. Tot slot verwijs ik je naar het blog van datajournalist Winny de Jong over… datajournalistiek.

photo credit: jwyg via photopin cc

Geef een reactie