De Wob in een notendop

NotendoppenDe Wet openbaarheid van bestuur, kortweg de Wob, richt zich op informatie over overheidsbeleid en besluitvorming. Deze informatie is in principe openbaar, maar niet altijd direct (online) te verkrijgen. De openbaarmaking van de informatie die je wilt hebben gaat via de Wob, door het indienen van een Wob-verzoek.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar er zitten wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Verzoek
In het Wob-verzoek moet duidelijk omschreven zijn om welke informatie je vraagt. Deze informatie moet vastgelegd en beschikbaar zijn. Daarnaast moet het gaan over overheidsbeleid, de voorbereiding of uitvoering ervan. Het Wob-verzoek moet ingediend worden bij een bestuursorgaan.

Dat is vier maal ‘moet’ in één alinea en kenmerkend voor het Wob-verzoek. Het móet namelijk heel precies, want anders wordt het verzoek (gedeeltelijk) afgewezen.

Afgewezen
Een Wob-verzoek naar informatie die de Staatsveiligheid in gevaar brengt, gevoelige persoonlijke informatie of bedrijfsgeheime gegevens leidt steevast tot een afwijzing. Daarnaast overweegt men bij het toekennen van het verzoek of de openbaarmaking van bepaalde informatie een maatschappelijk of internationaal belang treft.

Het antwoord op het Wob-verzoek mag hooguit vier weken op zich laten wachten. Als het antwoord te lang op zich laat wachten, mag de aanvrager zich beroepen op de Wet dwangsom.  Wordt het verzoek afgewezen en ben je het daar niet mee eens? In dat geval is het mogelijk om bezwaar te maken.

Meer informatie over de Wob vind je op Woberater en Bigwobber. Twijfel je of jouw informatievraag in aanmerking komt voor de Wob? Doe dan de Wobtoets.

 

photo credit: _-0-_ via photopin cc

Geef een reactie